Una escola oberta al mòn

divendres, 25 d’abril del 2008Què hem aprés en aquesta activitat?

La realització d'aquesta tasca ens ha resultat un poc complicada pel fet de no haver realitzat mai una feina així. Els aprenentatges que aquesta tasca ens ha proporcionat són molt diversos.

En primer lloc, mitjançant la lectura dels articles, hem aprés continguts sobre el software lliure. Açò ens ha servit per saber més coses sobre aquest tema. A més a més, hem pogut comprovar els avantatges que ens proporciona no sols com a usuaris privats sinó també utilitzant-lo a l'escola.

Per tal de fer la presentació, el que més ens ha costat ha sigut triar les imatges i fer el muntatge ja que es tractava de que siguera impactant. Havíem de tindre molta cura a l'hora d'ubicar les paraules en la imatge per tal de que ressaltés la imatge però també les paraules.

Pujar la presentació a la Internet no ens ha resultat gaire complicat, la veritat és que en la pàgina t'ho indica prou bé.

Pel que fa el tema del àudio, ens hem familiaritzat amb el Audacity, ja que encara que coneixíem de la seua existència, no sabíem ben bé com funcionava. Això ha sigut una de les coses que més ens ha costat perquè adjuntar la cançó amb la veu ens ha dut molt de temps tal volta perquè no ho havíem fet mai abans i hem tingut que dedicar-li una bona estona.

D'altra banda, sincronitzar la presentació amb el só també ens ha costat, perquè ens sortia un missatge d'error i no ens era possible enllaçar-ho. Al final ho hem aconseguit, en part perquè vam entrar al fòrum i vam trobar respostes de gent que tenia el mateix problema que nosaltres.

Vam pensar d'enviar un correu a un dels participants que resolia el dubte al fòrum, però com que no ens va contestar i no podíem esperar tant de temps la resposta, vam decidir preguntar-ho a un company que sabia el funcionament del Slideshare i nomes era un problema al copiar l'enllaç.

Per finalitzar cal dir que, encara que aquesta activitat ha sigut la que més ens ha costat fer fins ara, ha valgut la pena realitzar-la.

Ha sigut un repte per a nosaltres, en el que hem aprés coses que pensàvem que eren quasi impossibles. Per tant, hem aplegat a la conclusió que dedicant temps i esforç es pot arribar a aconseguir tot allò que et proposes i que la Internet és un mitjà d'ajuda del qual disposem per poder dur a terme qualsevol tasca.

A continuació hem afegit la conversació que hem fet al fòrum per a solucionar el nostre problema.
Trobada Clic 2008

divendres, 11 d’abril del 2008


Hola a tothom!

El dissabte 5 d'abril de 2008 va tindre lloc a Castelló la primera trobada mundial d'usuaris i amics del projecte Clic.

La trobada va ser organitzada pel Seminari d'Informàtica de Castelló, amb la col·laboració de la Universitat Jaume I i el CEFIRE de Castelló.

Els objectius de la trobada eren:

 • Conèixer directament algunes de les persones que, al llarg d'aquests anys han fet possible que el projecte Clic sigui una realitat contribuint-hi des de diferents àmbits.

 • Reflexionar sobre el paper que les eines TIC de suport a l'aprenentatge juguen actualment a l'escola, i sobre com ens agradaria que fossin en el futur.

 • Compartir experiències i punts de vista sobre el món de l'educació.

 • I sobretot... passar una bona estona!

El programa del dia va ser el següent:

09:00 h: Acreditació.

09:45 h: Benvinguda i Presentació de la I Trobada Clic.

10:00 h: Conferència "Passat, present i futur del projecte Clic", a càrrec de Francesc Busquets, creador del projecte Clic.

11:30 h: Pausa

11:30h: Presentació de projectes i iniciatives singulars relacionades amb el Clic.

 • "El Clic, algo más que un programa..." per Moncho Marín Calvo i Toni Miquel Mollà.
 • "Clic, juegos tradicionales y Educació Física" per Juan Dols Molina.
 • "L'Edu365.cat i el Clic" per Anna Pujol Brunet.
 • "Experiències de JClic al Parvulari" per Ana Padilla Sánchez.
 • "JClic para niños con discapacidad visual de Educación Infantil y Primaria" per Elena Gastón López.
 • "Del TEQ al Fem feinetes" per Imma Palahí Pibernat, Nil López Palahí i Enric J. López Mercader.
14: 00 h: Dinar
16:00 h: Presentació de materia
ls i experiències d'aula.
Aula I:
 • Mercedes Rivera: Vocabulario, Nombres y Consciencia fonológica (inglés)
 • Teresa Pérez: Método de Lectoescritura.
 • Juan Esteller: The Chicken of the golden eggs.
 • Pascual Huedo Dordá: Los pájaros que se fueron.
Aula II:
 • Marife Lara: El área de Conocimiento del Medio, en segundo ciclo de primaria.
 • Jesús Fernández i Manuel Cardeñosa: Clicando, Desarrollo de materiales curriculares C. Naturales 1º ESO
 • Lluís Pérez: El Programa Educativo Clic, abierto y colaborativo.
18:00 h: Presentació del doble DVD de la Trobada a càrrec de Mònica Grau i el Seminari d'Informàtica de Castelló. A continuació, cloenda de la I Trobada Clic amb la conferència "Algunas ideas sobre como desarrollar la competencia digital en Primaria y ESO" a càrrec de Jordi Adell, director del Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de Castelló.

Podeu vore aquest post del bloc Calaix de Sastre de Mònica Grau. En aquest apareixen moltes fotografies de la Trobada!

"Pizarra con tizas en la era de Internet"

dimecres, 9 d’abril del 2008

Pizarra con tizas en la era de Internet

ABEL GRAU 08/04/2008
EL PAÍS

Ahir vaig llegir aquest artícle de EL PAÍS i m'agradaria compartir-lo amb vosaltres. Aquesta és la situació actual de la integració de les TIC en en món educatiu. No apareixen dades sobre Educació Infantil, però sí de Primària i Secundària.
Com hem llegit en "Les TIC a l'Educació Infantil", en el R. D. d'Ensenyaments Mínims, etc. hem d'integrar el llenguatge audiovisual i les TIC en la vida de l'aula.

Organització i gestió de recursos TIC. Programari i recursos didàctics.

dimarts, 8 d’abril del 2008

LES TIC A L'EDUCACIÓ INFANTIL

Autors: CASES, J., TORRESCASANA, M. R.

Editorial: UOC

Col·lecció: dossiers did@c-TIC’s
ISBN: 84-9788-549-X
Data de publicació: Desembre 2006


Capítol 4. Organització i gestió de recursos TIC

Ordinadors a les aules o aula d'ordinadors?
D'aquesta pregunta parteix el quart capítol del llibre. Durant molt de temps ha estat un debat, però sembla que ara la balança es decanta de part dels ordinadors a les aules. Estic totalment d'acord en aquesta postura, ja que si el que pretenem és integrar les TIC al món escolar hem d'organitzar els recursos TIC d'una manera natural, no aïllant-los a una aula a la que anem un ratet a la setmana... És a dir, els ordinadors han d'estar incorporats dins de l'aula per tal que siguen un recurs educatiu útil.
Com ja s'anunciava en el segon capítol, l'actitud dels mestres al voltant de les TIC i el treball cooperatiu entre els docents és vital per a integrar les TIC en les escoles. Cal tindre una actitud oberta per tal de valorar les possibilitats educatives que tenen les TIC, pel que fa a la preparació de material i quant a recursos educatius per fer a l'aula amb l'alumnat. Els mestres han de considerar les TIC una eina més perferservir en la vida diària de l'aula.
Els autors del llibre expliquen com entre l'equip directiu, el coordinador/a, la comissió d'informàtica i el claustre es pot impulsar el projecte TIC del col·legi i dur-lo endavant. L'equip directiu s'ha d'encarregar de dinamitzar les TIC, difondre la faena que es va realitzant, procurar que hi hagi una formació permanent del clautre i cercar recursos. El coordinador d'informàtica i la comisió d'informàtica són la figura clau en el projecte TIC del centre. Per últim, el claustre és on es prenen les decisions i es pren consciència per dur endavant el projecte TIC del centre; s'acaba dedissenyar el currículum en què l'ús de les TIC està integrat.
A continuació, els autors enumeren les diferens necessitats informàtiques de l'escola:
- Cablatge de l'escola o espai Wifi, per assegurar l'accés a Internet i a la xarxa interna del centre des de qualsevol punt de l'escola.
- Aula d'ordinadors, que serveix per a certes tasques però que desapareixerà en un futur.
- Ordinadors a l'aula, que afecten a la metodologia i l'organització espacial de la classe.
- Perifèrics (impressores i escàners)
- Canó de projecció
- Càmeres: de fotos ide vídeo
- Pantalles tàctils a la llar d'infants i a P3
Seguidament, es tracta el tema de l'organització de l'aula d'Educació Infantil. Els autors donen unes idees molt útils per tal d'organitzar la classe de la manera més adequada partint dels documents del centre (PEC i PCC). És necessari un treball previ en l'àmbit de claustre que determine els recursos, l'organització, la metodologia, els programes, els espais i els temps. Els autors ens proposen tot un seguit de criteris per organitzar l'aula amb la integració de les TIC. Ens fan una descripció de l'aula ideal, que comptaria amb quatre ordinadors (portàtils, a ser possible), connectats en xarxe i a Internet, una impressora i altres perifèrics. Amb tot, es podria treballar en grups menuts, fer el treball per racons i fer consultes puntuals.
Quant a la temporització, tot depén del tipus d'activitat: presentació, narrativa o musical, joc, creativa, d'encert/error, globalitzada.
En últim lloc, apareix un apartat dedicat a propostes per rendibilitzar l'espai i el temps en les activitats TIC:
- A partir del maquinari (recursos materials) de què disposem i del mobiliari de l'aula, s'ha de pensar quin espai adjudicarem a l'ordinador i la resta d'elements.
- A partir del PCC, s'ha de definir el programari que s'utilitzarà en cada nivell.
- S'ha de concretar la programació anual per tal que sigue tan coordinada com sigue possible amb les activitats de classe.
- S'ha de seqüenciar la presentació i utilització del material TIC.
- En funció de les activitats, s'ha de definir el tipus d'agrupament.
- S'ha de definir quins criteris d'actuació o reforços són necessaris per dur a terme alguna de les activitats amb suport TIC.
- Amb la resta de l'escola, s'han de concretar altres espais de suport.
- S'han d'intentar definir els criteris d'avaluació de l'ús de les TIC a l'aula o a l'aula dels ordinadors.

Capítol 5. Programari i recursos didàctics

En aquest capítol els autors han fet un llistat del programari bàsic que s'utilitza a Educació Infantil i un petit recull de les aplicacions que es poden trobar en Internet.
Pel que fa al programari, els autors fan una llista dels programes que s'utilitzen habitualment a les aules d'Educació Infantil:
- Processador de text: Word, OpenOffice.
- Programa de dibuix: Paint, KidPix.
- Programa de presentació: PowerPoint, OpenOffice Impress.
- Programa Clic i JClic: ZonaClic
(Pròximament, dedicaré un post a aquest programa i a la I Trobada Clic que va tindre lloc el dissabte dia 5 d'abril a Castelló)
- Programes de tractament d'imatge (per als mestres): Paint Shop Pro, Gimp, ACDC.
- Programes d'enregistrament de so: Audacity, CoolEdit.

A continuació, en el llibre apareix una llarga enumeració de llocs web d'Internet on podem trobar recursos educatius per a Educació Infantil. De totes les webs que recomanen els autors he destriat aquests cinc:
- EDU365
Personalment, ja coneixia aquest entorn educatiu i penso que és molt completa, hi ha moltíssims recursos educatius i estan molt ben organitzats per etapes educatives i àrees curriculars.
- Educàlia
En aquest entorn educatiu de l'Obra Social Fundació La Caixa també podem trobar activitats per a Educació Infantil, sobre tot relacionades en temes transversals.
- XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya)
Aquesta web també la coneixia abans de llegir el llibre. Penso que és molt rica en recursos de tots els nivells educatius i totes les àrees i matèries. En l'apartat d'Escola Oberta podem escollir l'etapa d'Educació Infantil on m'agradaria destacar TICaula, Parvulari i Cicle Inicial.
També cal destacar la ZonaClic (de la qual parlaré en un post futur). Resumint Clic està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que permeten crear diversos tipus d'activitats educatives multimèdia.
- WebClip
Personalment, també coneixia aquesta web i crec que està ben organitzada per etapes educatives, però en el cas de l'Educació Infantil trobo en falta la distribució dels recursos en àrees curriculars.
- Maestroteca
M'agradaria destacar també aquesta pàgina perquè és la porta a moltes altres, ja que hi ha una llista d'enllaços educatius ple d'adreces interessants.

En conclusió, els autors del llibre ens presenten com s'han d'integrar les TIC a les escoles, en concret a les aules d'Educació Infantil: a banda d'adoptar els recursos tecnològics a les aules, cal fer-ne un ús educatiu!


Anàlisi del llenguatge audiovisual i les TIC en el currículum d'Educació Infantil


REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre,

por el que se establecen las enseñanzas mínimas

del segundo ciclo de Educación infantil.

(BOE núm.4, Jueves 4 enero 2007)


En el document que apareix ressenyat es fa especial referència al llenguatge audiovisual i les TIC dins la tercera àrea; Llenguatges: comunicació i representació.


Lenguajes: Comunicación y representación

Bloque 2.

Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación

 • Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen, como elementos de comunicación.

 • Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.

 • Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.

 • Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.


En l'anterior entrada vaig comentar que les TIC han de formar part del PCC, ja que són un recurs amb el qual podem treballar en totes les àrees curriculars de l'etapa d'una manera globalitzada.

L'esquema de les àrees que apareix en el post anterior s'ha modificat un poc en el document que estem analitzant en aquesta entrada. En el R. Decret apareix un bloc dedicat al Llenguatge Audiovisual i les TIC (veure quadre anterior).

En aquest bloc de continguts s'afirma que l'alumnat de segon cicle d'Educació Infantil ha d'iniciar-se en l'ús d'eines tecnològiques com a elements de comunicació, s'han d'aproximar a produccions audiovisuals i aprendre a fer valoracions crítiques sobre els seus continguts i la seua estètica, han d'aprendre a distinguir entre la realitat i la representació audiovisual, i també han d'anar prenent conciència de la necessitat d'un ús moderat dels mitjans audiovisuals i de les TIC.


Penso que està molt bé la inclusió d'aquest bloc de continguts sobre el Llenguatge Audiovisual i les TIC en Educació Infantil, però sempre cal tindre present que hem de treballar totes les àrees curriculars utilitzant les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.


LES TIC A L'EDUCACIÓ INFANTIL

Autors: CASES, J., TORRESCASANA, M. R.

Editorial: UOC

Col·lecció: dossiers did@c-TIC’s
ISBN: 84-9788-549-X
Data de publicació: Desembre 2006


Capítol 1. Introducció: Les TIC i l'escola.

En aquest capítol introductori, Jordi Cases i M. Roser Torrescasana expliquen la relació entre les TIC i l'escola actual.

La revolució digital ha donat lloc a la societat de la informació, és a dir, a un nou marc social que podem anomenar el món digital.

La societat s'ha anat adaptant a aquests canvis, i en el capítol es plantegen els següents interrogants respecte a la relació entre les TIC i el món escolar: com s'ha d'adaptar l'escola?, quins canvis s'han de produir en l'escola?, quines respostes ha de donar l'escola a la societat actual?

Un dels aspectes més importants en matèria educativa és adaptar-se a l'alumnat, i els xiquets i les xiquetes d'avui en dia són “digitals” de naixement, han nascut en un entorn digital, viuen en un entorn digital...

Per a dur a terme el repte de canviar l'escola, el replantejament de l'activitat docent és bàsic, cal oferir una escola de qualitat que fomente el creixement dins d'un esperit constructiu.


Capítol 2. Aportacions de les TIC a l'educació infantil

Els autors del llibre afirmen que “l'aprenentatge en interacció amb les altres persones és el que ens dóna la possibilitat d'avançar en el desenvolupament”. Per tant, cal adaptar-se al moment maduratiu de l'infant, per tal d'oferir uns estímuls adequats.

Desenvolupament i aprenentatge són aspectes que estan molt lligats. A continuació he fet un esquema-resum dels aspectes que, segons els autors del llibre, cal tindre en compte a l'hora d'utilitzar com a recurs les TIC a les aules:


Relació de DEPENDÈNCIA

Relació d'AUTONOMIA

Relació MONOFAMILIAR

Relació PLURIFAMILIAR

Ús COOPERATIU i COL·LABORATIU
de les TIC

Millora de les RELACIONS PERSONALS
de tot tipus

Motricitat GRAN

Motricitat FINA i control OCULOMANUAL

Les TIC han d'estar INTEGRADES a l'ENTORN SOCIAL de l'INFANT
de la mateixa manera que estan INTEGRADES en la SOCIETAT

Ús DIDÀCTIC de les TIC

Millora de la QUALITATAT en l'ENSENYAMENT

ADQUISICIÓ DEL LLENGUATGE

Motivació de la COMPRENSIÓ VERBAL

Reforç dels diferents LLENGUATGES


Explicació de l'esquema:

 • L'infant, quan comença a conèixer les TIC necessita que algú li proporcione ajuda. Poc a poc, l'alumne/a tindrà més autonomia.

 • Les TIC potencien l'ús cooperatiu i col·laboratiu, la qual cosa afavoreix les relacions personals, com pot ser la relació entre la família i l'escola.

 • L'ús de les TIC afavoreix el desenvolupament de la destresa motriu.

 • L'ús de les TIC ajuda a millorar la qualitat de l'ensenyament.

 • Les TIC també són molt útils per a reforçar els llenguatges i la comunicació.

El PCC és un document ORIENTATIU, OBERT i FLEXIBE que ajuda a ORGANITZAR l'etapa de manera coherent. Per tant, les TIC han de formar part del PCC, ja que són un recurs amb el qual podem treballar en totes les àrees curriculars de l'etapa d'una manera globalitzada.


1. DESCOBERTA D'UN MATEIX

2. DESCOBERTA DE L'ENTORN NATURAL I SOCIAL

3. INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGE

LLENGUATGE VERBAL (ORAL I ESCRIT)

LLENGUATGE MATEMÀTIC

LLENGUATGE MUSICAL

LLENGUATGE PLÀSTIC


Pel que fa al paper del mestre en aquest àmbit cal dir que actualment està canviant. Com diu Pere Marquès: “crítiques i aplicables que,aprofitant la immensa informació disponible i les potents eixes TIC, tinguin en compte les seves característiques (formació el paper dels formadors no és tant “ensenyar” -explicar-examinar- uns coneixements que tindran una vigència limitada i sempre seran accessibles, com ajudar els estudiants a “aprendre a aprendre” de manera autònoma en aquesta cultura del canvi, i promoure el seu desenvolupament cognitiu i personal mitjançant activitats centrades en els alumnes) i els exigeixin un processament actiu interdisciplinari de la informació per tal que construeixin el seu propi coneixement i no es limitin a realitzar una simple recepció passiva -memorització- de la informació.”

Els autors afirmen que en l'àmbit curricular s'estan establint noves competències. Ara caldria analitzar els nous documents curriculars d'Educació Infantil (1r i 2n Cicle) per completar aquest apartat.

Per tant, el docent ha d'utilitzar i saber utilitzar tots els recursos que beneficien el procés d'ensenyament-aprenentatge, per la qual cosa ha de tindre una bona formació en l'àmbit de les TIC. D'altra banda, el docent ha de saber INTEGRAR les TIC a les AULES. Cal partir dels coneixements que tenen els nens i les nenes sobre les TIC i de la seua motivació per tal d'organitzar activitats didàctiques que introdueixquen les noves tecnologies a l'aula.

La integració de les TIC a l'aula comportaran canvis en l'organització del temps i l'espai, la metodologia, etc. Tots aquestos canvis han de formar part del treball en equip amb els companys i les companyes de cicle, un treball de COORDINACIÓ i de COL·LABORACIÓ que permeta seleccionar, tractar, organitzar i sistematitzar tota la informació i el material del qual disposem, incidint en aquests aspectes:

 1. El suport entre mestres.

 2. L'elaboració i recerca de materials útils i significatius per als alumnes.

 3. L'organització del cicle.

A més a més, també cal tindre en compte que les relacions afectives entre el professorat i l'alumnat, així com la bona relació entre la família i l'escola, afavoreixen el procés d'aprenentatge de l'alumnat i el desenvolupament de les seues capacitats.


La lectura d'aquestos capítols m'ha ajudat a reorganitzar els coneixements que he anat adquirint sobre les TIC en l'escola i en l'Educació Infantil fins ara.


"A Vision of K-12 Students Today"

dimarts, 1 d’abril del 2008

Hola a tothom!
Avui m'agradaria deixar ací un altre vídeo que he vist i m'ha semblat molt interessant.
L'he trobat llegint aquest post del blog "Educación Tecnológica"
És la visió de l'alumnat d'avui en dia!
Espero que us agrade!